Mindfulness in bedrijven

Hoge werkdruk en werkstress met daaruit voortvloeiende mentale- en fysieke klachten komen steeds meer voor binnen (werk)organisaties in Nederland.

Werkstress als reden voor verzuim is gestegen van zestien procent in 2015 naar inmiddels twintig procent van het totale verzuim. Zestien procent van de werknemers ervaart burn-outklachten. Dit leidt tot uitval voor de werknemer en hoge kosten voor de werkgever. 1 op de 7 gevallen van ziekteverzuim heeft te maken met (werk)stress. Werknemers verzuimen per jaar ruim zeven miljoen dagen vanwege werkstress. Daarmee is deze zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.

Mindfulness reduceert de werkstress

Mindfulness vermindert in eerste instantie de werkdruk niet, maar reduceert de werkstress. Echter door reductie van werkstress gaan medewerkers effectiever om met werkdruk. 

Waarom Mindfulness?

Mindfulness kan en wordt steeds meer ingezet binnen het bedrijfsleven in Nederland. Uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk blijkt dat Mindfulness positieve effecten heeft op (werk)stress, het immuunsysteem, bloeddruk, creativiteit en onderlinge werkverhoudingen tussen collega’s.

Door mindfulness te beoefenen vinden er positieve veranderingen in het brein plaats waardoor mensen beter gebruik kunnen maken van hun eigen(mentale)capaciteiten.

Medewerkers herkennen op tijd hun eigen spanningssignalen en kunnen tijdig en op een adequate manier hun grenzen aangeven, waardoor stress- en burn-outverschijnselen minder voorkomen. Door optimalisatie van zelfzorg en zelfredzaamheid wordt kort- en langdurig verzuim gereduceerd of voorkomen.

Niet zomaar een trucje

Mindfulness is niet zomaar een trucje of Quick-Fix dat met één oefening aangeleerd kan worden. Het is een vaardigheid die in een aantal weken goed aangeleerd kan worden. 

De Mindfulnesstraining van ArbeidsBrein is vrij van zweverijen

De Mindfulness training van ArbeidsBrein is afgestemd op werknemers en ontwikkeld vanuit de wetenschap *(MBSR en MBCT) en eigen praktijkervaring.

De training bestaat uit verschillende (meditatie) oefeningen, zoals bijvoorbeeld:

  • de bodyscan(focus op het lichaam),
  • loop/zit meditaties 
  • met aandacht bewegen

De oefeningen worden op een concrete wijze vertaald naar het dagelijkse leven.
Vaak wordt mindfulness gezien als zweverig.

De Mindfulnesstraining van ArbeidsBrein is juist een zeer praktische en arbeidsdeskundig gerichte training. De technieken uit deze training zijn makkelijk toepasbaar in het dagelijkse werk- en privéleven. De training is geschikt voor mensen met weinig tot geen ervaring met meditatie en mindfulness.

*MBSR= Mindfulness-based stress reductie
*MBCT= Mindfulness-based cognitieve therapie

Praktische informatie 

Er kan gekozen worden voor een kennismakingsworkshop. Deze workshop duurt twee uur waarin middels een korte presentatie uitleg wordt gegeven over wat mindfulness inhoudt en hoe mindfulness gebruikt kan worden in het dagelijkse leven. Na deze presentatie wordt vooral geoefend met Mindfulness zodat mensen zelf kunnen ervaren wat Mindfulness met ze doet. Na de workshop krijgen de deelnemers hand-outs en (audio)oefeningen uitgereikt waarmee zelfstandig verder geoefend kan worden.

8-weekse Mindfulnesstraining op de werkvloer

De 8-weekse Mindfulnesstraining is de meest voorkomende training. Gedurende 8 weken is er iedere week (bij voorkeur op dezelfde dag in de week) een bijeenkomst. De bijeenkomsten hebben een duur van 2 uur.
De mindfulnesstraining van ArbeidsBrein is een vaardigheidstraining waarin dus vooral wordt geoefend. Tijdens de training krijgt het (makkelijk) toepassen van mindfulness de aandacht. Hierbij staan het trainen van aandacht, stressreductie (werk- & privésituatie) en zelfzorg centraal. Deelnemers krijgen na elke bijeenkomst een hand-out mee en de beschikking over audiobestanden waarmee ze thuis, tussen de bijeenkomsten door, verder kunnen oefenen. 

Een korte Mindfulnesstraining op de werkvloer? 

Een korte mindfulnesstraining vanaf 4 bijeenkomsten is zeker mogelijk. Een dergelijke korte training heeft in hoofdlijnen dezelfde structuur als de 8-weekse Mindfulnesstraining. De hoofdonderdelen en theoretische aspecten van Mindfulness krijgen hierin ruim de aandacht. De trainer zorgt ervoor dat de deelnemers voldoende handvatten aangereikt krijgen om Mindfulness te gebruiken in het dagelijkse leven. De bijeenkomsten hebben een duur van 2 ½ uur.

Opfrisbijeenkomsten 

Een opfrisbijeenkomst na zowel een korte als de 8-weekse training is altijd mogelijk. Deze opfrisbijeenkomsten worden vaak twee maanden na het einde van een training georganiseerd. 

Individueel

Het is mogelijk om de trainingen op individueel niveau te volgen. Bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.

Deelname en kosten 

De kosten van de trainingen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie (incompany of extern).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een vragen over de inzet van Mindfulness binnen uw organisatie? Vul dan het onderstaande contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.