Waarom een werkplekonderzoek?

 • Het onderzoek is bedoeld om lichamelijke en/of mentale gezondheidsklachten te voorkomen of te verhelpen.
 • Om niet enkel de werkplek passief te laten instellen, maar ook om als werknemer zelfstandig te kunnen zorgen voor een duurzame werksituatie. 
 • Om pauze-beweegmomenten, cognitie en eventueel voeding tijdens het werk, en daarbuiten, effectief te benutten zodat belasting en belastbaarheid in balans blijven.


Het werkplekonderzoek van ArbeidsBrein helpt werknemers specialist te worden in het optimaliseren van hun eigen werkplek en werkgedrag. 

Preventief of klacht gerelateerd werkplekonderzoek?

ArbeidsBrein biedt keuze uit twee verschillende onderzoeken:

 • Een preventief onderzoek om overbelasting en uitval van uw personeel te minimaliseren of te voorkomen.
 • Een klacht gerelateerd onderzoek bij uitval van een medewerker tijdens re-integratie.

Werkwijze

Het werkplekonderzoek start met een intake. Tijdens deze intake worden gerichte vragen gesteld over klachten, de werkplek en het werkgedrag. Na het intakegesprek vindt er een inventarisatie van de werksituatie en observatie van het werkgedrag plaats. Zo nodig wordt de werkplek direct aangepast en wordt de werknemer daarin geïnstrueerd en getraind.

Het werkplekonderzoek kan verder uitgebreid worden. Het onderzoek kan tevens gericht worden op bijvoorbeeld:

 • het integreren van rust- en beweegmomenten binnen de werksituatie en daarbuiten.
 • het verbeteren van het persoonlijke planningsvermogen, informatieverwerking, organisatie en behoud van aandacht en overzicht. 

Naast de persoonlijke aandacht wordt er ook gelet op de wettelijke kaders en Arbo-richtlijnen.

Het werkplekonderzoek kan specifiek ingezet worden voor:

 • Medewerkers met fysieke en/of werkstress klachten
 • Medewerkers met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Klimaatmeting

Deze meting is gericht op temperatuur(°C), geluid(dB), vocht(RV) en licht(Lux). Deze factoren hebben invloed op het (duurzaam)functioneren en de productiviteit van medewerkers. Met deze meting krijgt u een indicatie van de kwaliteit van het binnenklimaat. Op basis van deze gegevens kunnen maatregelen genomen worden voor verder onderzoek om te komen tot verbetering van het binnenklimaat.

Voedingsadvies

Het hanteren van een gedegen voedingspatroon zorgt voor een basis om duurzaam te functioneren. Kleine aanpassingen in voeding kunnen zorgen voor minder verzuim en hogere productiviteit. Het is mogelijk om voedingsadvies als apart onderdeel van het onderzoek in te zetten.

Rapportage en evaluatie

Het werkplekonderzoek wordt afgesloten met een eindrapportage. Deze rapportage bevat concrete adviezen of voorstellen om de werkplek en werkgedrag duurzaam te optimaliseren.

Deze rapportages kunnen onderdeel zijn van een RI&E. De eindrapportage van een klacht gerelateerd werkplekonderzoek kan opgenomen worden in het re-integratiedossier van een verzuimende medewerker. Na een maand wordt er een evaluatiemoment met de medewerker ingepland. 

Voordelen samengevat:

 • Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
 • Kostenbesparing door het reduceren van het verzuim en verhogen van de productiviteit
 • Werknemers weten zelfstandig hun werkplek in te richten en effectief werkgedrag te hanteren
 • Werkgever maakt aantoonbaar dat er een inspanning gedaan zijn om het verzuim van medewerker(s) aan te pakken.  

Tarief werkplekonderzoek

De tarieven voor het werkplekonderzoek zijn gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en de omvang van de opdracht.

Uw medewerkers specialist laten worden in eigen duurzame inzetbaarheid?

Vul dan het contactformulier in. Wij helpen u graag verder.