Re-integratie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel is het doorgaans belangrijk de draad weer zo snel mogelijk op te pakken. Werk speelt daarin een belangrijke rol. Echter door een verminderde belastbaarheid wordt werken vaak topsport. Re-integreren met hersenletsel vraagt vaak om gedegen re-integratietraject.    

Re-integreren met een NAH is vaak lastig 

Zowel zichtbare als onzichtbare (onbewuste) beperkingen voortvloeiend uit een NAH zijn obstakels die het re-integreren vaak ingewikkeld maken. Daarnaast worden NAH-klachten veelal niet goed begrepen, waardoor re-integreren extra moeilijk wordt.

Ook de werkgever staat voor een uitdaging. De werkgever betaalt het loon door én heeft te maken met de Wet Verbeterde Poortwachter(WVP). Het is voor de werkgever vaak een hele klus om een werknemer met hersenletsel passend en duurzaam werk aan te bieden. Voor de werkgever is het van belang dat er snel duidelijkheid ontstaat over de te nemen stappen tijdens het re-integratieproces.

Re-integratie werkwijze van ArbeidsBrein

De begeleiding van ArbeidsBrein start met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt de huidige verzuimsituatie besproken waarbij direct wordt gekeken welke (eerste) re-integratiestappen genomen kunnen worden.

Het traject wordt verder vormgegeven met jobcoaching waarin zowel de betrokken werknemer als werkgever en eventuele collega’s begeleiding ontvangen om de re-integratie duurzaam vorm te geven. Het creëren van een solide basis en het werk passend maken staan hierin centraal. Indien nodig wordt de werknemer begeleid in het verkrijgen van balans tussen werk en privé. Binnen het traject wordt zoveel mogelijk samengewerkt met naasten, bedrijfsarts en professionals. 

ArbeidsBrein ondersteunt de werkgever tijdens de re-integratie op arbeidsdeskundige wijze bij het opstellen en/of bijstellen van het plan van aanpak. Daarnaast wordt er middels rapportages gewerkt aan een gedegen dossieropbouw wat in een later stadium een UWV loonsanctie kan voorkomen.
Is re-integratie in eigen werk niet meer mogelijk? Dan worden de mogelijkheden voor ander passend werk onderzocht of zal er toegewerkt worden naar een WIA-aanvraag. 

Gratis telefonisch consult?

Wordt er net gestart met re-integreren? Of loopt de re-integratie vast? Tijdens een vrijblijvend consult van 30 minuten bespreken we uw situatie en kijken we welke re-integratie stappen er genomen kunnen worden. Het consult kan gebruikt worden om te sparren of om antwoord te krijgen op gerichte vragen. Tijdens dit consult worden de privacyregels in acht genomen. 

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend telefonisch consult? Vul dan het contactformulier in. Het consult wordt dan op zeer korte termijn in samenspraak met u ingepland.

Contactformulier 

Re-integratie goed van start laten gaan?

Begin met een werkplekonderzoek.

 
Ambulante begeleiding nodig?

Vanuit PSHVelp begeleiden we mensen in hun thuissituatie via de WMO of PGB. Meer informatie over specialistische ambulante begeleiding bij NAH? Bezoek www.pshvelp.nl

Ambulante begeleiding bij Niet Aangeboren Hersenletsel