Doel van het Arbeidsdeskundig (re-integratie)onderzoek

Een arbeidsdeskundigonderzoek heeft als doel om aan te geven wat de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer zijn. Hierin wordt een afweging gemaakt tussen de ‘belastbaarheid’ (draagkracht van medewerker) enerzijds en de belasting voortkomend uit het werk anderzijds.

Wanneer een Arbeidsdeskundigonderzoek?

Arbeidsdeskundigonderzoek wordt ingezet wanneer uw werknemer door ziekte niet meer (volledig) kan functioneren en wanneer onduidelijk is of de huidige functie nog passend is. Het onderzoek richt zich daarnaast ook op ander passend werk binnen of buiten de organisatie en op de vraag of inzet van aanpassingen en voorzieningen noodzakelijk zijn. 

Het Arbeidsdeskundigonderzoek beantwoordt de volgende vraagstellingen:

  • Kan de werknemer het eigen werk bij de eigen werkgever uitvoeren?
  • Zo nee, is het eigen werk met behulp van aanpassingen passend te maken?
  • Zo nee, kan de werknemer ander werk bij eigen werkgever uitvoeren?
  • Zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk te begeleiden en is een vervolgtraject gewenst?

Werkwijze Arbeidsdeskundigonderzoek

Het arbeidsdeskundigonderzoek wordt uitgevoerd op basis van een dossieronderzoek en door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen in een functionele mogelijkheden lijst (FML).
Aansluitend vindt er een gesprek plaats met werkgever en werknemer. Hierin gaat de voorkeur uit om dit gesprek met de werknemer op de werkplek te laten plaatsvinden. Vervolgens wordt de belastbaarheid van de werknemer afgewogen tegen de belasting van de functie.
Na afronding van het arbeidsdeskundigonderzoek wordt antwoord gegeven op de hierboven geformuleerde vragen.

Conclusies en eindrapportage

De conclusies en het re-integratieadvies worden middels onderbouwing vastgelegd in een eindrapportage. Deze rapportage geeft richting aan het verder vormgeven van het re-integratietraject en kan opgenomen worden in het re-integratiedossier. Zowel werknemer als werkgever ontvangen deze rapportage.

Looptijd

Het onderzoek zal vanaf het eerste contactmoment maximaal vijftien werkdagen in beslag nemen. Het onderzoek bestaat uit gemiddeld 3 tot 5 contactmomenten met werknemer en werkgever. Indien nodig wordt er nader contact gelegd met de bedrijfsarts en/of externe professionals.

Contact

Bent u voornemens een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten? Vul dan het contactformulier in. Wij helpen u graag verder!